PUBLICERINGAR I LÄROBÖCKER

Huvudförfattare i följande vetenskapliga läroböcker:

Forskningen har uppmärksammats i följande konsensusrapport och lärobok: