INSTRUKTIONER VID TANDOLYCKSFALL

Studier har visat att kunskapen bland vårdgivare och allmänhet är mycket låg om hur man ger Första-Hjälpen vid ett tandolycksfall redan på olycksplatsen. För en tand som helt lämnat sin plats i munhålan kan Första-Hjälpen vara helt avgörande om tanden kan räddas. Denna instruktion hjälper dig att ta rätt Första-Hjälpen beslut redan på olycksplatsen.

Appen DENTAL TRAUMA finns nu både för iPhone, iPad och Android.

Instruktionen visar vad du skall göra och hur bråttom det är om en bit av tandkronan har frakturerats, om tanden är rörlig eller ur läge, eller helt har lämnat sin plats i munhålan. Den dubbelsidiga instruktionen i A4-format är inplastad för att kunna tåla omild behandling.

Instruktionen följer GuideLines framtagna av IADT (International Association of Dental Traumatology) och finns på svenska, engelska, norska och finska.

Hittills har följande institutioner köpt instruktionen:

Under 2012

Medley Holding AB (samtliga enheter)
HC Vita Hästen, Norrköping
Centrum för Ortodonti/Pedodonti, Linköping
Barn- och ungdomsförvaltningen, Kalmar kommun
ÖNH-kliniken, Linköpings universitetssjukhus

Under 2011

Linköpings Fotboll Club (LFC)
Linköping Hockey Club (LHC)
Kalmar Familjebad KB
Universitetet i Bergen Odontologiska fakulteten, Norge
Skolhälsovården i Linköping (samtliga skolsköterskor)
Eriksdalsbadet, Stockholm
Previa, Borås
Lärare i idrott och hälsa, Linköping
Internationella Engelska skolan, Linköping
Vretagymnasiet, Vreta Kloster
Maserhallen, Borlänge
Medley Linköpings simhall
Norra Skolområdet, Ljung/Ljungsbro
Skolor för resurs- och stödverksamhet, Linköping
Svenska Scoutrådet
Centrala Elevhälsan, Norrköping
Söderhamns Kommun, Söderhamn
Holjebadet, Olofström
Lärkans sportcenter, Sala
Elevhälsan, Mjölby
Elevhälsan, Finspång
Elevhälsan, John Bauergymnasiet, Kalmar