VÄLKOMMEN!

DETTA ÄR ETT UPPROP TILL SAMTLIGA ODONTOLOGISKA FORSKNINGSCENTRA I SVERIGE!

För c:a 15 år sedan presenterade jag två prospektiva studier om tid och kostnader för tandolycksfall (se Glendor et al. 2000 och 2001). Det vore mycket intressant att studera vad som hänt med dessa patienter under denna period. Jag har själv ingen möjlighet att genomföra detta arbete, varför jag nu frågar om det finns någon institution som skulle kunna påta sig denna uppgift. Materialet har under denna tid förvarats säkert och finns att tillgå. Ni får gärna kontakta mig via mejl: ulf.glendor@telia.com eller på 070 55 30 877.

SE AKTUELLT!

Tandolycksfall tar längre tid att behandla och är mer kostsamma jämfört med många andra skador som behandlas inom den öppna vården!

Jag heter Ulf Glendor och är legitimerad tandläkare. Jag har en doktorsgrad i Socialmedicin och folkhälsovetenskap, ssk samhällsodontologi vid universitetet i Linköping. Jag är speciellt intresserad av tandskador orsakade av olycksfall och är därför medlem av IADT (International Association of Dental Traumatology).
Avsikten med denna hemsida är att öka intresset och kunskapen om tandskadornas förekomst, deras orsaker och kostnader i samhället. Men även hur man på bästa sätt tar hand om en tandskada redan på olycksplatsen, exempelvis i skolan, vid idrottsträning/ -tävling, eller i hemmet.

Jag besöker er gärna och föreläser med arvode för en hel eller halv dag, ett par timmar eller kanske kortare än så. Jag vänder mig till er inom tandvården, övriga vårdgivare, akuta vårdenheter, sjukvårdsupplysningen, SOS centraler, skolan, idrotten och allmänheten. Titta runt på hemsidan, använd länkar och lär dig mer om tandolycksfall. Kontakta mig för mer information.

Det finns ett stort behov av klara och tydliga Första-Hjälpen-Instruktioner i hur man på bästa sätt tar hand om ett tandolycksfall redan på olycksplatsen. Under rubriken "Instruktioner vid tandolycksfall" kan du beställa en Första-Hjälpen-Instruktion.

FÖRÄLDRAR, IDROTTSLEDARE OCH ANDRA! DEN MEDICINSKA APPEN "DENTAL TRAUMA" beskriver vad du kan göra redan på olycksplatsen då det inträffat en tandskada. Appen finns nu i 66 länder i fem världsdelar. Appen vänder sig främst till föräldrar, idrottsledare och akutvårdsteam, men även till andra som dagligen möter barn och ungdomar. SE UNDER AKTUELLT!

APPEN "DENTAL TRAUMA" REKOMMENDERAS AV INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DENTAL TRAUMATOLOGY (IADT) OCH FINNS NU PÅ IADT´s HEMSIDA.

Nu kan du berätta för dina FaceBookvänner om appen DENTAL TRAUMA då den har fått en Share funktion.


Senaste uppdatering den 26 november 2016/UG