Curriculum Vitae (förkortad version)

Ulf Glendor

Född den 3 juni 1948 i Linköpings Domkyrkoförsamling

Huvudförfattare till två kapitel i Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth 4th edition. Editors: Andreasen JO, Andreasen FM, Andersson L. 2007.

Huvudförfattare till kapitlet Dental Trauma i Community Oral Health 2nd edition. Editors: Pine C och Harris R. 2007.

Medlem i International Association of Dental Traumatology (IADT). Medlem av IADTs utbildningskommitté.
Medlem av Dental Traumatologys vetenskapliga redaktion under rubrikerna epidemiologi, sociala aspekter, utbildning och diagnostik.

Granskare av innehållet i kapitlet Tandskador på www.1177.se.

Ägare av företaget Dental Trauma Ulf Glendor AB.

GrundutbildningVidareutbildningOn Dental Trauma in Children and Adolescents– Incidence, risk, treatment, time and costs. Medicinsk avhandling vid Linköpings universitet, Nr 624.

Anställningar
Tidsbegränsade förordnanden


Pedagogiska meriter


Kursgivare

Opponent


Handledare

Administrativa meriter
Vetenskapliga meriter


Klinik och forskning

Publikationslista:

Deltagit som huvudförfattare i följande läroböcker:

Forskningen har uppmärksammats i följande konsensusrapport och lärobok:


Kongresser och Konferenser


Deltagit:

Deltagit med eget föredrag:

Title: Omhändertagande av tandolycksfall på olycksplatsen.

Titel: Attitudes in Sweden towards the use of tooth- and face guards in ice hockey - a phenomenographic study.

Titel: Risk factors for dental trauma; transitioning from knowledge to prevention–. Who is at risk?


Titel: Direct and Indirect Time and Costs of Dental Trauma.

Titel: Föräldrar - en viktig resurs vid tandtrauma (Studie III).

Titel: Behandlingstid och åtgärdspanorama vid tandolycksfall (Studie II).

Titel: Tooth trauma in Sport injuries.

Titel: Tandskador orsakade av olycksfall på barn och ungdomar i Västmanlands län - en incidensstudie (Studie I).

Titel: Cost Effectiveness in Trauma Treatment.

Seminarier


Föreläsare vid:

Titel: En resa i tandskadornas värld med speciell betoning på idrott. Kliniska och samhällsodontologiska betraktelser.

Titel: Är tandolycksfall ett folkhälsoproblem?

Titel: En resa genom tandskadornas värld.

Titel: En resa i tandskadornas värld.

Titel: Hälsoekonomiska utvärderingar– är det något för tandvården?

Titel: Tandolycksfall en komplicerat dyr historia.

Titel: Tandtrauma på barn och ungdomar förekomst, risk, behandling, tid och kostnader.

Titel: Tandtrauma på barn och ungdomar– förekomst, risk, behandling, tid och kostnader.

Titel: Tid och kostnader för tandskador orsakade av olycksfall.

Titel: Tandtrauma - och sedan?

Titel: Tandskadeprojektet.

Titel: Tandskador orsakade av olycksfall. Kostnads- och frekvensstudier för individ, vårdgivare, försäkringsbolag och samhälle.

Poster:

Forskningens Dag - Öppet Hus Linköpings Hälsouniversitet. 1994.

Titel: Tandolycksfall - en dyr och långvarig historia.

Övrig specifik vidareutbildning inom odontologi

Ett 30-tal kurser inom odontologi under perioden 1975-1990.


Referenser

Professor Toomas Timpka, Linköpings universitet (samarbetspartner): 070-5364357

Professor Arne Halling, Åhus (huvudhandledare): 044-243780 (b), 044-204083 (a). e-post: arne.halling@hkr.se

Professor Lars Andersson, Kuwait (klinisk handledare): 00965-9478121 e-post: lars.andersson@hsc.edu.kw

Professor Åke Nygren, Karolinska Institutet (handledare): 070-5222250. e-post: Ake.Nygren@ki.se

Försteamanuensis Asgeir Bårdsen, Universitetet i Bergen, Norge, Institutt för klinisk odontologi-andodonti, e-post: asgeir.bardsen@iko.uib.no